مدلسازی دیوارهای کامپوزیت بتنی با المانهای مرزی از تیوب فولادی در آباکوس

Seismic behavior of steel tube–double steel plate–concrete composite walls

ارتباط با نویسنده : مهندس محمد غفاری    m.ghafari6320@yahoo.com

ارتباط با مدرس از طریق تلگرام mo_ghafari_1363@

Telegram Channel :@abaquscivil

فیلم جامع آموزش مدلسازی و صحت سنجی قاب بتنی مسلح سه طبقه در آباکوس

مدرس : مهندس محمد غفاری  (طراح و محاسب پل،سازه های فولادی، بتنی و صنعتی)

ارتباط با مدرس از طریق تلگرام mo_ghafari_1363@

لینک دانلود فهرست مطالب :

http://s9.picofile.com/file/8323145418/3story_concrete_fram_video.mov.html

فیلم جامع آموزش مدلسازی و صحت سنجی اتصالات فولادی پیچی با ورق انتهایی در آباکوس

مدرس : مهندس محمد غفاری(طراح و محاسب پل،سازه های فولادی، بتنی و صنعتی)

ارتباط با مدرس از طریق تلگرام mo_ghafari_1363@

لینک دانلود فهرست مطالب :

http://s8.picofile.com/file/8320219192/VID_20180224_112122_001.mp4.html

مدلسازی اتصال گیردار بین تیرهای فولادی پیوسته و ستون های بتن مسلح در آباکوس

Moment-connection between continuous steel beams and reinforced
concrete column under cyclic loading

connectio-steel-concreteارتباط با نویسنده : مهندس محمد غفاریm.ghafari6320@yahoo.com

Telegram Channel :@abaquscivil

دانلود جزوه و فایل تعیین بار بحرانی کمانش ستون یکسرگیردار در آباکوس و مقایسه نتایج با رابطه اویلر-دانلود از لینک زیر

http://s3.picofile.com/file/8216418934/buckling.rar.html
دانلود جزوه و فایل روشهای مدلسازی فنرها در نرم‌افزار آباکوس با ارائه یک مثال و مقایسه نتایج با روابط تئوری-دانلود از لینک زیر
http://s3.picofile.com/file/8216418884/spring.rar.html
دانلود قسمت دوم جزوه بررسی خطاها و هشدارها در نرم افزار آباکوس و روشهای برطرف کردن آنها-دانلود از لینک زیر
http://s6.picofile.com/file/8216419092/abaqus_warning_error_2.rar.html
دانلود قسمت اول جزوه بررسی خطاها و هشدارها در نرم افزار آباکوس و روشهای برطرف کردن آنها-دانلود از لینک زیر
http://s6.picofile.com/file/8216419026/abaqus_warning_error_1.rar.html

مدلسازی تیر فولادی پیش تنیده شده با تاندون های فولادی در آباکوس

Flexural behavior of steel I-beam prestressed with externally unbonded tendons

beam-prestressedارتباط با نویسنده : مهندس محمد غفاریm.ghafari6320@yahoo.com

Telegram Channel : @abaquscivil

مدلسازی تیر فولادی کامپوزیت با ورق جان موجدار در آباکوس

Experimental study Shear behavior of partially encased composite I-girder with corrugated steel web
composite-beamارتباط با نویسنده : مهندس محمد غفاری m.ghafari6320@yahoo.com

 Telegram Channel :@abaquscivil