مدلسازی تیر بتنی تحت پیچش و مقاومسازی شده با FRP در آباکوس

Experimental study Torsional strengthening of rectangular concrete beams using carbon fibre-reinforced polymers

concrete beam-torsionارتباط با نویسنده : مهندس محمد غفاری m.ghafari6320@yahoo.com

Telegram Channel : @abaquscivil

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *